Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος [ link ]

Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών [ link ]                                                                   

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης [ link ]

Εργαστήριο Κεραμικών & Σύνθετων Υλικών [ link ]

TEI Δυτικής Μακεδονίας,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρύπανσης [link]

Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης [ link ]

INTERGEO ΕΠΕ (INTER) [ link ]